Unssen Holidays           อันซีน ฮอลิเดย์               www.thaisouthern.com                B2B Travel Service                  ATTO Membership                 จัดรายการทัวร์ตั้งแต่ 2 คน ถึงคณะ 700 คนขึ้นไป

| Home | Tours | Conditions | About us | Contact us |

12-03-2555

พักผ่อนลังกาวี ดินแดนแห่งมนต์ขลัง

นก ลังกาวี  สัญลักษณ์ของ ลังกาวีท่าเที่ยบเรือ โรงแรม Awanaร้านปลอดภาษี ลังกาวีร้านปลอดภาษี ลังกาวีร้านค้าปลอดภาษี ลังกาวีร้านค้าปลอดภาษี ลังกาวีนก สัญลักษณ์ของ ลังกาวี

 

เที่ยวลังกาวี แบบส่วนตัว เที่ยวอิสระ ไม่ต้องรอใคร จะพักจะเที่ยวตามใจฉัน จะเดินจะซื้อแล้วแต่ฉัน อิสระเสรี ไม่ต้องรอใคร สบายๆ

 

วันแรก:          กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ลังกาวี - สุสานพระนางมัสสุหรี - พิพิธภัณฑ์ แคเลอเรียเปอร์     อันซีนฮอลิเดย์

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3-4  โดยสายการบิน..............(ไม่รวมค่าโดยสาร)

เวลา 06.05 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยเที่ยวบิน TG 321 ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา 07.35 น.
เวลา 07.45 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยเที่ยวบิน FD 3131 ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา 09.15 น.
เวลา 09.20 น.  ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง   โดยเที่ยวบิน DD 7104 ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา 10.45 น.

ถึงสนามบินหาดใหญ่แล้ว เจ้าหน้าที่รอรับที่สนามบินแล้วเดินทางต่อไปยังท่าเรือ Ferry

12.00 อาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ที่ห้องอาหารท้องถิ่น
13.30 ออกเดินทางจากท่าเรือตำมะลัง สู่เกาะลังกาวี
15.15 ถึงท่าเรือ Jetty point เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทางและรับสัมภาระเรียบร้อยล้ว เดินทางเข้าเมือง
  ซิตี้ทัวร์เกาะลังกาวี ชม ดาตารันลัง  พญานกอินทรีย์สัญลักษณ์ของเกาะลังกาวี เดินทางสู่พิพิธภัณฑ์พระนางมัสสุหรี พร้อมฟังเรื่องราวประวัติความเป็นมาจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  และสักการะสุสาน พระนางเลือดขาว และนำชมพิพิธภัณฑ์ แคเลอเรียเปอร์ ดานา ของท่าน ดาโต๊ะ ศรี ดร. มหาเธร์โมฮัมมัด แล้วเดินทางสู่บริเวณหมู่บ้าน  ORENTEL  VILLAGE  ศูนย์รวมสินค้าหัตถกรรมอาทิเช่น  ผ้าทอพื้นเมือง  เครื่องสาน  เครื่องปั้น และของที่ระลึกมากมาย ฯลฯ  นั่ง Cable Carกระเช้าลอยฟ้าชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลอันดามัน ณ จุดนี้ท่านสามารถมองเห็นเกาะตะรุเตาได้อย่างชัดเจน
เย็น บริการอาหารค่ำ(1) ที่ภัตตาคาร  หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเดินชมศูนย์การค้าปลอดภาษี
ค่ำ พักที่โรงแรม Bella Vista Hotel (3 ดาว) หรือ Seaview Hotel   หรือระดับเดียวกัน
ท่าเทียบเรือ ลังกาวีโรงแรม ใน ลังกาวีโรวแรม ลังกาวีห้องพัก ลังกาวีอาหาร รสชาดแบบไทยๆท่าเทียบเรือ ลังกาวีรถบริการ ใน ลังกาวี
วันที่สอง:        ทัวร์ลังกาวี - ท่องทะเล - เกาะปายัด - เล่นน้ำกับฝูงปลาฉลาม
07.00 บริการอาหารเช้า(2) ที่ห้องอาหารในโรงแรม     อันซีนฮอลิเดย์
08.00 ทีมงานอันซีนฮอลิเดย์ นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือก๊ะ เพื่อลงเรือยนต์เดินทางสู่เกาะปายัค ระหว่างทางจะได้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ ของหมู่เกาะต่างๆ เดินทางถึงเกาะปายัคให้ท่านได้พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย ชมนกอินทรีย์ที่บินเหนือท้องฟ้าอย่างอิสระสวยงามมาก หรือดำเล่นผิวน้ำชมปลานกแก้วสีเขียวเป็นฝูงแต่ละตัวมีความยาวประมาณ 10 นิ้วขึ้นไป  ดำน้ำดูปะการัง อันซีนฮอลิเดย์
12.00 บริการอาหารเที่ยง(3)ปิกนิกพร้อมผลไม้และเครื่องดื่ม     อันซีนฮอลิเดย์
  หลังอาหารเป็นชั่วโมงสุดระทึกใจชมการให้อาหารปลาฉลาม และได้ว่ายน้ำเล่นกับฝูงปลาฉลาม
15.00 เดินทางกลับลังกาวี     อันซีนฮอลิเดย์
17.30 ทีมงานอันซีนฮอลิเดย์ นำท่านกลับถึงโรงแรมที่พัก พักผ่อนเล่นน้ำตามอิสระ
เย็น บริการอาหารค่ำ(4) ที่ภัตตาคาร  หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปปิ้งอิสระที่ตลาดกั๋วะสินค้าปลอดภาษี ราคาถูก อาทิเช่น  เครื่องแก้ว กระเป๋า เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนม ช็อกโกแลต ไวน์ สุรา บุหรี่ ฯลฯ
ค่ำ พักที่โรงแรม Bella Vista Hotel (3 ดาว) หรือ Seaview Hotel   หรือระดับเดียวกัน
ท่าเรือ ลังกาวีเรือทัวร์ ท่องเที่ยว เกาะลังกาวีเรือท่องเที่ยว ลังกาวีท่าเทียบเรือ แหล่งท่องเที่ยว ที่พร้อมเสร็จของ ลังกาวีปลาฉลามแท้ๆ ที่ ลังกาวีเล่นกับปลาฉลาม ที่ ลังกาวีร้านอาหาร วังไทย ที่ ลังกาวี
วันที่สาม:         พิพิธภัณฑ์มหาเธร์ - ช้อปปิ้งตลาดกั๋วะ - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ
08.00 บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารในโรงแรม   อันซีนฮอลิเดย์
  พักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือช้อปปิ้งอิสระที่ศูนย์การค้า สินค้าปลอดภาษี ราคาถูก อาทิเช่น  เครื่องแก้ว กระเป๋า เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนม ช็อกโกแลต ไวน์สุราบุหรี่ ฯลฯ  
11.00 อาหารเทียงตามอัธยาศัย     อันซีนฮอลิเดย์
  ได้เวลาเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
  ถึงท่าเรือ เดินทางผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางเข้าอำเภอหาดใหญ่ สู่สนามบินหาดใหญ่
เวลา 20.10 น.  ออกเดินทางจากสนามบินหาดใหญ่  โดยเที่ยวบิน TG 238 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 21.40 น.
เวลา 20.40 น.  ออกเดินทางจากสนามบินหาดใหญ่  โดยเที่ยวบิน DD 7113 ถึงสนามบินดอนเมือง  เวลา 22.05 น.
เวลา 21.00 น.  ออกเดินทางจากสนามบินหาดใหญ่  โดยเที่ยวบิน FD 3136 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 22.25 น.

เลือกวันเดินทาง   ไปเครื่องบินสายไหนก็ได้   ไปได้ทุกวัน

เป็นรายการเที่ยวส่วนตัว เป็นการบริการเฉพาะกลุ่มเท่านั้น

(ไม่รวมค่าโดยสารเครื่องบิน)

มีรถ มีไกด์ มีที่พัก มีอาหารตามรายการ

ค่าบริการ

2 คน

4 คน

6 คน

8 คน

พักห้องเดี่ยว

ผู้ใหญ่  คนละ 

16,000.-

12,000.-

10,200.-

9,400.-

+1,800.-

                                          *****ราคานี้ไม่รวมค่าเซอร์ชาร์จ กรณีเดินทางตรงกับช่วงเทศกาล *****

(ไม่รวมค่าโดยสารเครื่องบิน)

 

ราคาทัวร์ 3 วัน 2 คืน ไม่รวมค่าเครื่องบิน     ดู>>ค่าเครื่องบิน  หรือ >>รถทัวร์-รถไฟ

ดู Langkawi Unseen Holidays ในแผนที่

การเดินทางสู่ลังกาวี Transfer to Langkawi

ปลาที่น่ากลัวประวัติ ของพระนางมัสสุหรี ที่ ลังกาวีร้านค้าปลอดภาษี ลังกาวีร้านค้าปลอดภาษี ลังกาวีร้านค้าปลอดภาษี ลังกาวีร้านค้าปลอดภาษี ลังกาวี ลังกาวีร้านค้าปลอดภาษี ลังกาวี

081-551-6236  คุณวสุ      

 
สอบถามรายละเิอียดเพิ่มเติมและสำรองแพ็คเกจได้ที่ อันซีนฮอลิเดย์
โทร: 02-934-6549 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/03633)
HTL

 

 

สุสานพระนางมัสสุหรี

  บ่อน้ำบริเวณสุสานพระนางมัสสุหรี   หาดทรายดำ
รายงานเดินทาง:                                       เที่ยวบินปฐมฤกษ์ กรุงเทพฯบินตรงสู่ "ลังกาวี"    

กรุงเทพบินตรง เกาะลังกาวี เมืองปลอดภาษี เล่นกับปลาฉลาม

ดูแบบรายการ 2 วัน 1 คืน   /  แบบ 3 วัน 2 คืน   /     แบบ 4 วัน 3 คืน   /    Transfer to Langkawi

ดู 28 โรงแรม ในเกาะลังกาวี  จองโรงแรมที่พักเกาะลังกาวี

This site was last updated 12/03/2555      e-mail :